Verzeker je inboedel met één van de inboedelverzekeringen

Door de jaren heen werd er door veel mensen reeds uitvoerig gesproken over het al dan niet verzekeren van hun inboedel. Tot op de dag van vandaag kan er dan ook worden vastgesteld dat veel mensen zich nog altijd de vraag stellen hoe nuttig het afsluiten van één van de verschillende inboedelverzekeringen op de markt eigenlijk wel is. Het antwoord op deze vraag is nochtans eenvoudig. We kunnen namelijk stellen dat dit ontzettend interessant is. Je zou er namelijk zomaar eens behoorlijk van kunnen schrikken hoe waardevol alle inboedel bij elkaar opgeteld is waarover je beschikt. Wil jij graag ook ontdekken welke meerwaarde inboedelverzekeringen kunnen betekenen in de praktijk? Dan is het doornemen van onderstaande informatie absoluut zeker interessant.

Wat zijn inboedelverzekeringen?

Inboedelverzekeringen zijn verzekeringen welke zoals de naam reeds aangeeft zorgen voor een dekking van de inboedel welke zich in je woning bevindt. Voor deze verzekeringen geldt dat er door de jaren heen behoorlijk wat over gezegd en geschreven is. In eerste instantie is het zo dat veel mensen zich bijvoorbeeld de vraag stellen of het afsluiten van een verzekering voor hun inboedel nu wel of niet interessant is. Veel mensen onderschatten dan ook nog altijd vrij sterk over welke waarde hun totale inboedel beschikt. Dat is het gevolg van het feit dat de inboedel niet in één keer wordt aangekocht. Dit aldus in tegenstelling tot de opstal welke wel in één keer moet worden betaald.

Bovenstaande zorgt ervoor dat heel wat mensen er nog altijd niet voor kiezen om één van de verschillende verzekeringen af te sluiten. Doet er zich echter op een zeker ogenblik een schadegeval voor? Dan kan (en zal) dat als gevolg hebben dat er geen enkele compensatie zal kunnen gebeuren vanuit eender welke verzekeraar. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Om dit te voorkomen is het afsluiten van een inboedelverzekering dan ook een absolute must.

Wat is het verschil tussen inboedel en de opstal van een huis?

Van belang om rekening mee te houden is dat er in de praktijk een duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de inboedelverzekeringen en anderzijds de opstalverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Voor inboedelverzekeringen geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft enkel en alleen de inboedel verzekeren die deel uitmaakt van een woning. Het gaat hierbij dus met andere woorden concreet om alle losse spullen die doorheen een woning zijn terug te vinden. Dit gezegd hebbende is het zo dat de opstal gelijk staat aan de constructie van het pand.

Inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen verschillen ten opzichte van elkaar omdat ze dus iets helemaal anders verzekeren. Hou er bovendien ook rekening mee dat niet iedereen over de mogelijkheid beschikt om een opstalverzekering af te sluiten. Dit kan immers alleen maar gebeuren door de eigenaar van een woning. Dat geldt niet voor deze verzekeringen. Deze kunnen uiteraard zowel door een huurder als door een eigenaar van een huis worden afgesloten. Dat spreekt voor zich.

Welke inboedelverzekeringen zijn voor jou de beste keuze?

Maak je een keuze voor het afsluiten van één van de verschillende inboedelverzekeringen die op de markt aanwezig zijn? Dan zal je een onderscheid moeten maken tussen de twee opties die er bestaan. Wat deze twee opties betreft maken we een onderscheid tussen:

  1. De extra uitgebreide verzekeringen;
  2. De allrisk verzekeringen;

Voor dit eerste type geldt dat ze reeds over een gigantisch groot aanbod aan dekkingen beschikt. Het merendeel van de potentiële schadegevallen worden door middel van deze verzekering reeds gedekt. Dat geldt echter niet voor alle vormen van schade. Van belang is vooral om rekening te houden met het feit dat de schade die je zelf aanricht aan je inboedel niet is gedekt. Wil je dat graag wel degelijk hebben? Dan dien je over te gaan tot het afsluiten van één van de verschillende allrisk inboedelverzekeringen die er door de diverse verzekeraars worden aangeboden.

Wanneer kies je voor een allrisk inboedelverzekering?

Veel mensen vinden het belangrijk dat ze door hun verzekeringen echt op de meest optimale wijze worden gedekt. Dat geldt zeker ook voor de inboedel waarover ze beschikken. Het afsluiten van de allrisk inboedelverzekering zorgt er in de praktijk voor dat je over alle mogelijke dekkingen voor je inboedel beschikt. Wil jij dus met andere woorden liever niets aan het toeval overlaten en is de meerprijs in premie geen probleem? Dan kan de keuze voor de allrisk al snel zijn gemaakt.

Welke aanvullende dekkingen zijn ervoor inboedelverzekeringen?

Naast de twee standaard inboedelverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden is het verder zo dat er ook zoiets bestaat als aanvullende dekkingen. Vaak is het zo dat louter en alleen kiezen voor de standaard polissen die er bestaan niet voldoende is. Het afsluiten van één van de verschillende aanvullende dekkingen kan dan een belangrijke extra troef vormen. Benieuwd wat deze aanvullende verzekeringen nu precies zijn die je kan afsluiten? Dan is nog even verder lezen de boodschap.

1.) De kostbaarhedenverzekering

De kostbaarhedenverzekering is één van de aanvullende inboedelverzekeringen die er bestaan. Voor deze verzekering geldt dat ze interessant is voor mensen die houden van het verzamelen van dure stukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kunst, maar ook aan bijvoorbeeld exclusieve wijnen of andere dranken zoals whisky. Voor deze zaken geldt namelijk dat ze standaard door de inboedelverzekering niet naar waarde worden gedekt. Daar brengt het afsluiten van de kostbaarhedenverzekering verandering in. Let wel, dit kan een vrij dure aanvullende verzekering vormen.

2.) De buitenhuisdekking voor je inboedel

Wil je graag kiezen voor een inboedelverzekering die niet alleen de inboedel dekt die zich in, maar ook die zich buiten je woning bevindt? In dat geval dien je rekening te houden met het af moeten sluiten van een buitenhuisdekking. Dit kan voor heel wat mensen zeer belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan mensen die vaak (met dure spullen) onderweg zijn. Ben je eigenaar van een camper en wil je graag dat de inboedel ook in je camper is gedekt tegen schade of diefstal? Ook dan kan het afsluiten van een dergelijke dekking daarvoor zorgen.

3.) De glasverzekering inbegrepen in inboedelverzekeringen

Inboedelverzekeringen dekken schade in aan zowat alle verschillende soorten materialen die zijn terug te vinden in een inboedel. Hier geldt echter één zeer belangrijke uitzondering. Het gaat hierbij uiteraard om glas. Zowel binnen inboedelverzekeringen als binnen opstalverzekeringen is het namelijk zo dat glas standaard wordt uitgesloten voor de dekkingen. Wil je dat niet? Dan zal je ervoor moeten kiezen om een glasverzekering toe te voegen aan je polis. Hiervoor geldt uiteraard een bepaalde meerprijs, maar vaak is dit wel een zeer interessante, aanvullende dekking die het overwegen eigenlijk best meer dan waard is. Hier kan je dus zeker rekening mee houden.

Meer weten? Bezoek deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like

Dit moet je weten over XPS isolatie

Vandaag de dag is het zo dat er een keuze kan worden…

Het nemen van zonnepanelen

Steeds meer mensen hebben er tegenwoordig één: een zonnepanelen installatie. De voordelen…

Combineren met een wollen vloerkleed: vloerkleed layering

Met de koudere dagen die weer in opkomst zijn is deze trend…

Zo creëer je een centerpiece in je woning

Bij het inrichten van je woning kan het soms lastig zijn om…